தொடர்புகளுக்கு தொலைபேசி இலக்கம் 0750973758 | மின்னஞ்சல் battimedialk@gmail.com

லங்கா ஐ ஓ சி பெற்றோல் விலை குறைப்பு !

[vifblike]

 64 Total views

]

பெற்றோல் 92 ஒக்ரேன் லீற்றர் ஒன்றின் விலையை இன்று நள்ளிரவு முதல் ஐந்து ரூபாவால் குறைக்க லங்கா ஐ ஓ சி தீர்மானித்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: