தொடர்புகளுக்கு தொலைபேசி இலக்கம் 0750973758 | மின்னஞ்சல் battimedialk@gmail.com

தமிழையும் தமிழர்களையும் மீண்டும் பெருமைப்படுத்தியுள்ளது கனேடிய அரசாங்கம்.

[vifblike]

 22 Total views

தமிழையும் தமிழர்களையும் மீண்டும் பெருமைப்படுத்தியுள்ளது கனேடிய அரசாங்கம்.

தைத்திங்களுக்காக கனேடிய அரசாங்கம் தமிழ்மொழியில் அஞ்சல் தலையை வெளியிட்டு பெருமை சேர்த்துள்ளது.

இத்தனை ஆண்டுகளில் தமிழுக்கும் தமிழருக்கும் கனடா அரசாங்கம் செய்த மரியாதையை கூட இதுவரை இந்திய அரசாங்கம் கூட செய்ததில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: