தொடர்புகளுக்கு தொலைபேசி இலக்கம் 0750973758 | மின்னஞ்சல் battimedialk@gmail.com

பொறுப்பு வாய்ந்த அதிகாரிகளே, மேயரே மாநகர சபை உறுப்பினர்களே, மக்களுக்கு என்ன பதில்ல சொல்லப்போகிறீர்கள்?

முதல் 2019-டிசம்பர் வரையான நடப்பாண்டுக்கு பல மில்லியன் ரூபா  பட்ஜெட் தயாரிக்கப்பட்டு அனைவரின் ஒப்புதலுடனும் நிறேவேற்றப்பட்டுது ….

இப்போது 2019/09/ நடப்பாண்டு முடியும் தருவாயில் இருக்கிறது குறிப்பிட்ட. வேலைத்திட்டங்கள் எத்தனைவீதம் முழுமையடைந்திருக்கிறது?

கம்பிரலிய திட்டத்துக்காக மாநகர சபையின் முழுமையான வழங்களும் பிரயோக்கிப்படுகிறது,  ஆனால் மாநகரசபையின் எந்தவேலைத்திட்டம் முழுமையடைந்திருக்கிறது?

மக்களை அழைத்து நேரத்தை செலவளித்து அவர்கள் மூலமாகவே பல செயல்திட்டங்கள் பரிந்துரைக்கப்பட்டது ஆனாலும் எவையும் முழுமையடயவில்லை?

ஆனால் புதிய ஆண்டுக்கான வரவு செலவுதிட்டம் தயாராவதாக அறிய முடிகிறது….

பொறுப்பு வாய்ந்த அதிகாரிகளே,
மேயரே
மாநகர சபை உறுப்பினர்களே,  மக்களுக்கு என்ன பதில்ல சொல்லப்போகிறீர்கள்?

மக்கள் விழிப்பாகவே இருக்கிறார்கள் என்பதை ஞாபகப்படுத்தவே இந்த நினைவூட்டல்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: