தொடர்புகளுக்கு தொலைபேசி இலக்கம் 0750973758 | மின்னஞ்சல் battimedialk@gmail.com

இன்று (08) 4286 டிப்ளோமா பட்டதாரிகளுக்கு ஆசிரியர் நியமனம் வழங்கப்பட இருப்பதாக கல்வி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

நாட்டிலுள்ள அரச பாடசாலைகளில் நிலவும் ஆசிரியர் பற்றாக்குறையை நிவர்த்தி செய்யும் நோக்கில் இன்று (08) 4286 டிப்ளோமா பட்டதாரிகளுக்கு ஆசிரியர் நியமனம் வழங்கப்படவுள்ளதாக கல்வி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

தேசிய மற்றும் மாகாண பாடசாலைகளில் காணப்படும் ஆசிரியர் வெற்றிடங்களை நிரப்புவதற்காக  கல்வியியல் கல்லூரிகளில் மூன்று வருடங்கள் பயிற்சி பெற்று வெளியேறிய டிப்ளோமா பட்டதாரிகளுக்கே இவ்வாறு நாளை நியமனம் வழங்கப்படவுள்ளதாகவும் கூறப்படுகின்றது.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: