தொடர்புகளுக்கு தொலைபேசி இலக்கம் 0750973758 | மின்னஞ்சல் battimedialk@gmail.com

பட்டதாரிகளுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி.50 ஆயிரம் பட்டதாரிகளுக்கு மார்ச் முதலாம் திகதிக்குள் வேலை வாய்ப்பு.

[vifblike]

 2 Total views

வயதெல்லை இன்றி சுமார் 50 ஆயிரம் பட்டதாரிகளுக்கு மார்ச் முதலாம் திகதிக்குள் தொழில் பெற்றுக்கொடுக்கப்படுமென அமைச்சர் டலஸ் அலகப்பெரும உறுதி அளித்துள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: