எரி பொருட்களின் விலை அதிகரிக்கப்படுமா ?

0
41

எரிபொருள்களின் விலைகளை அதிகரிப்பதற்கு வாழ்க்கை செலவு தொடர்பான அமைச்சரவை உப குழு அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

அமைச்சர் உதய கம்மன்பில இதனை கூறியுள்ளதுடன், இந்த விலை அதிகரிப்பு அமுலாகும் திகதி நிதி மற்றும் எரிசக்தி அமைச்சுகளால் பின்னர் தீர்மானிக்கப்படும் என கூறியுள்ளார். 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here