குளவிக் கொட்டியதில் பாதிப்புக்கு உள்ளான பெண்கள்  வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

0
35

குளவிக் கொட்டியதில் பாதிப்புக்கு உள்ளான பெண்கள்  அறுவரும் டிக்கோயா கிளங்கன் மாவட்ட வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

டிக்கோயா ஒட்டரி தோட்டத்தை சேர்ந்த பெண் தொழிலாளர்கள் கொழுந்து பறித்துகொண்டிருந்த போதே குளவிக் கூடு களைந்து கட்டியுள்ளது 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here