நீச்சல் போட்டியில் அனிகா கஃபூர், இரண்டாவது இடத்தைப் பிடித்தார்.

0
18

டோக்கியோ 2020 ஒலிம்பிக்கில் பெண்கள் 100 மீற்றர் வண்ணத்துப்பூச்சி நீச்சல் போட்டியில் இலங்கையின் அனிகா கஃபூர், இரண்டாவது இடத்தைப் பிடித்தார்.

1: 05.33 வினாடிகளில் அனிகா கஃபூர். நிறைவு செய்தார்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here