பிறப்பு, இறப்பு மற்றும் விவாக சான்றிதழ்களை இணையம் (ஒன்லைன்) ஊடாக பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

0
21

பிறப்பு, இறப்பு மற்றும் விவாக சான்றிதழ்களை இணையம் (ஒன்லைன்) ஊடாக பெற்றுக்கொள்ளலாம் என பதிவாளர் நாயகம் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.

மேற்படி சான்றிழ்களைப் பெறுவதற்கு கணினிகள் மற்றும் செல்லிடத் தொலைபேசிகள், ஊடாக விண்ணப்பிக்க முடியும் எனவும், கட்டணங்களை விசா கார்ட் அல்லது மாஸ்ரர் கார்ட் மூலம் செலுத்தலாம் எனவும் பதிவாளர் நாயகம் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here